Kabouterdans

Kabouterdans Lyrics

Iedereen goed opgelet
Want dit is je grote kans
Luister goed na wat ik zeg
Want hier komt de kabouterdans
Elke jongen kiest nu eerst een kaboutermeisje uit
Neem haar vast bij de hand en doe een stap vooruit

Kom Kwebbeltje!
Geef me maar een hand
Oh ja Klus!
He zeg ik wil met Kwebbel dansen
Ah nee zeg ik was eerst, zoek jij maar een ander kaboutermeisje
Maar hier zijn geen andere kaboutermeisjes
Ik zal is iets zeggen he Lui
Jij mag straks met mij dansen
Daar gaan we!

Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht
Ga nu zitten met een zucht
Stap nu rond als een gans
Zo gaat de kabouterdans!

Kom Lui jij mag nu met mij dansen
Dansen, ik word daar zo moe van van dansen
Ik dans niet meer mee
Ik ga slapen

Ja dat ging al reuze goed
Maar we zijn nog lang niet klaar
Wij doen gewoon die dans opnieuw
Maar 2x [twee keer] na elkaar

Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht
Ga nu zitten met een zucht
Stap nu rond als een gans
Zo gaat de kabouterdans!

Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht
Ga nu zitten met een zucht
Stap nu rond als een gans
Zo gaat de kabouterdans!

Zeg Kwebbeltje
Vind je niet dat ik mooi kan dansen
Ja dat is normaal hè, ja ja,
Ik ben als het ware de beste danser van heel het kabouterdorp

Jullie dansen echt heel mooi
Ploppetjes geloof me maar
Daarom doen we 't nog een keer
Nu 3x [drie keer] na elkaar

Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht
Ga nu zitten met een zucht
Stap nu rond als een gans
Zo gaat de kabouterdans!

Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht
Ga nu zitten met een zucht
Stap nu rond als een gans
Zo gaat de kabouterdans!

Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht
Ga nu zitten met een zucht
Stap nu rond als een gans
Zo gaat de kabouterdans!

English translation:

Everybody, pay close attention
For this is your big chance
Listen good to what I say
For here comes the gnome-dance
Each boy now chooses [asks out] first a gnome-girl
Take her firmly by the hand and take a step forward

Come, Kwebbel!
Give me your hand please
Oh, yes, Klus!
Hey--say, I want to dance with Kwebbel
No! I was first, find another gnome-girl
But there aren't any other gnome-girls here
I'll tell you something, Lui--
You may dance with me soon
Then let's go!

Turn one time roundabout
Stomp with your feet on the ground
Sway your arms in the air
Now sit with a sigh
Now pace around like a goose
So goes the gnome-dance!

Come, Lui, you can dance with me now
Dance? I'm getting so tired of dancing
I'm not dancing any more
I'm going to bed

Yes, that all went really well
But we won't be clear for long
We'll stay and do the dance again
But two times after each other

Turn one time roundabout
Stomp with your feet on the ground
Sway your arms in the air
Now sit with a sigh
Now pace around like a goose
So goes the gnome-dance!

Turn one time roundabout
Stomp with your feet on the ground
Sway your arms in the air
Now sit with a sigh
Now pace around like a goose
So goes the gnome-dance!

Say, Kwebbel
Don't you think that I can dance handsomely?
Yes, that's normal, eh? Yes, yes
I'm in a way the best dancer in the whole gnome-village!

You are all dancing trully beautifully
Little ploppers, take my word for it
Therefore let's do it still another time
Now three times after each other

Turn one time roundabout
Stomp with your feet on the ground
Sway your arms in the air
Now sit with a sigh
Now pace around like a goose
So goes the gnome-dance!

Turn one time roundabout
Stomp with your feet on the ground
Sway your arms in the air
Now sit with a sigh
Now pace around like a goose
So goes the gnome-dance!

Turn one time roundabout
Stomp with your feet on the ground
Sway your arms in the air
Now sit with a sigh
Now pace around like a goose
So goes the gnome-dance!