Meen ma Kenty (Habbaytek)

Meen ma Kenty (Habbaytek) Lyrics

Lalalalalalala...
Ååååååh-åhåhåhåh

Vinna kinky roligt, vinna kinky roligt

Hatten är din, hatten är din
Hatt-baby, hatt-baby

Den hatten lever så roligt,
Den hatten lever så roligt

Hatten är din, hatten är din
Hatt-baby, hatt-baby

Det här är förjävligt
Det tycker vi blir bögigt
Det alltid var roligt

Hatten är din, hatten är din
Hatt-baby, hatt-baby

Hatten är din, hatten är din
Hatten är din, hatt-baby

Lalalalalalala
Ååååååh-åhåhåhåh

Cool kille med läsk i hand
Ja det tycker vi - nånting sött.

Cool kille med läsk i hand
Ja det tycker vi - nånting sött.

Välte hatten i Berts cola-au-lait
Välte hatten i Berts cola-au-lait

Men sen visste nog du att baby
Men sen visste nog du att baby
Men sen visste nog du hatt-baby
Men sen visste nog du att baby

Hatten är din, hatten är din
Hatten är din, hatt-baby

Lalalalalalala
Ååååååh-åhåhåhåh

Låna LP:n "Hatten är din"
Man kan klä ut sig och hångla i TV

Låna LP:n "Hatten är din"
Man kan knarka och hamna i TV

Hatten är visst det din, din!
Hatten är visst det din, din!

Alla vet varför och allt blir perfekt
Alla vet varför och allt blir perfekt
Alla vet varför och allt blir perfekt
Alla vet varför och allt blir perfekt

Hatten är din, hatten är din
Hatten är din, hatt-baby

Lalalalalalala
Ååååååh-åhåhåhåh

Limma skinkbit, cooligt
Limma skinkbit, cooligt, cooligt

Hatten är din, hatten är din
Hatt-baby, hatt-baby

Hatten lever så roligt,
Ja, hatten lever så roligt

Hatten är din, hatten är din
Hatt-baby, hatt-baby

Det här är förjävligt
Det tycker vi blir bögigt
Det alltid var roligt

Hatten är din, hatten är din
Hatt-baby, hatt-baby

Hatten är din, hatten är din
Hatten är din, hatt-baby

Lalalalalalala
LALALALALALALA...

These following lyrics are an English translation of the Swedish phonetic translation of the original Arabic lyrics.

Lalalalalalala...
Oooooh-ohohohoh

Winning kinky and fun

The hat is yours, the hat is yours
Hat-baby, hat-baby

The hat is living it up,
The hat is living it up

The hat is yours, the hat is yours
Hat-baby, hat-baby

This is hopeless
We find this is becoming gay
It was always fun

The hat is yours, the hat is yours
Hat-baby, hat-baby

The hat is yours, the hat is yours
The hat is yours, hat-baby

Lalalalalalala
Oooooh-ohohohoh

Cool guy holding a soda
Yes, that's what we like - something sweet

Cool guy holding a soda
Yes, that's what we like - something sweet

Threw the hat in Bert's coke-au-lait
Threw the hat in Bert's coke-au-lait

But baby, of course you knew that
But baby, of course you knew that
But hat-baby, of course you knew
But baby, of course you knew that

The hat is yours, the hat is yours
The hat is yours, hat-baby

Lalalalalalala
Oooooh-ohohohoh

Borrow the LP "The hat is yours"
You can dress up and make out on TV

Borrow the LP "The hat is yours"
You can do drugs and end up on TV

Yes, the hat is yours, yours!
Yes, the hat is yours, yours!

Everyone knows why and everything will get perfect
Everyone knows why and everything will get perfect
Everyone knows why and everything will get perfect
Everyone knows why and everything will get perfect

The hat is yours, the hat is yours
The hat is yours, hat-baby

Lalalalalalala
Oooooh-ohohohoh

Glue piece of ham, cool.
Glue piece of ham, cool, cool.

The hat is yours, the hat is yours
Hat-baby, hat-baby

The hat is living it up,
Yes, the hat is living it up

The hat is yours, the hat is yours
Hat-baby, hat-baby

This is hopeless
We find this is becoming gay
It was always fun

The hat is yours, the hat is yours
Hat-baby, hat-baby

The hat is yours, the hat is yours
The hat is yours, hat-baby

Lalalalalalala LALALALALALALA...